Haptotherapie voor volwassenen

Verken je eigen mogelijkheden

De begeleiding richt zich op het verkennen en verhelderen van het gevoelsleven. Er wordt aandacht besteed aan de betekenis hiervan in het dagelijks leven. Ieder mens heeft zijn eigen manier van reageren. Dit is afhankelijk van het karakter en temperament en van wat iemand van jongs af aan heeft meegekregen.

Met haptotherapie kan je aan den lijve ondervinden hoe je omgaat met thema's als:

  • je open stellen en afsluiten
  • varen op gevoel of verstand
  • ruimte maken voor jezelf en ruimte bieden aan de ander
  • actief zijn en rust nemen
  • zelf doen en samenwerken
  • alert zijn en vertrouwen hebben

We bieden deze ervaring aan d.m.v. een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen 
en werken aan de behandelbank, vanuit veiligheid en respect

Het gaat om het verkennen van je mogelijkheden en je grenzen. Hierdoor word je meer zelfbewust en krijg je meer eigen regie over je probleem/ hulpvraag. In het (affectief) bevestigende contact vind je mogelijk ook steun, troost of stevigheid. Door moeilijke omstandigheden moet je wel zelf heen, maar dat hoeft niet alleen.

Bevestigend contact is van groot belang voor een gezonde emotionele ontwikkeling, zowel in de kindertijd als in het verdere verloop van het leven. Het brengt ons dichter bij onszelf en bij elkaar. Het versterkt het innerlijk vermogen om moeilijke omstandigheden of een pijnlijke gebeurtenis te kunnen dragen. Op basis van dit gedachtegoed is halverwege de vorige eeuw de haptonomie ontstaan. Haptonomie gaat uit van heel de mens en slaat daarmee een brug tussen de medische en psychologische wetenschappen.

Burnout   

Depressie                     

Angst        

Verlies       

Trauma