Haptotherapie voor kinderen

Als voelen nog vanzelfsprekend is

Wanneer een kind zich veilig voelt, staat het open voor contact en aanraking. Andersom, wanneer een kind een veilig contact met de omgeving ervaart kan het zich ook veilig voelen in zichzelf. Voor een evenwichtige ontwikkeling en groei van het kind, zowel fysiek als emotioneel, is die veiligheid van groot belang. Wanneer een kind om wat voor reden dan ook uit zijn evenwicht is geraakt, toont het dat het zich niet thuis voelt in zichzelf en in zijn sociale omgeving. Kinderen kunnen dan veel baat hebben bij haptotherapie. Door middel van contact maken en spel kunnen gevoelservaringen aangeboden worden, waardoor het zich goed voelen in eigen lijf weer herkend wordt. Ondersteunend hierbij is het concreet maken van wat aanraken met aandacht teweegbrengt. Deze ervaringen kunnen als handvatten dienen in het alledaagse omgaan met elkaar.

De meest natuurlijke invalshoek is het werken met ouders en kind samen. Het delen van zorg om het geluk van hun kind is de basis voor het aanbod. De affectieve waarneming, dat is het liefdevol kijken naar het kind, staat hierbij centraal. Kijkend naar wat het kind laat zien in zijn houding, gedrag en spel, kunnen de ouders inzicht krijgen in wat nodig is. Vanzelfsprekend heeft dit alles invloed op de relatie van het kind met zijn ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.

Hoe betrek je je kind hierbij?

Je kunt als ouder uitleggen aan je kind dat je ziet dat het iets lastig vindt, dat het te druk of te bang of erg verdrietig is. Dan kan je vertellen dat het praten erover maar een beetje helpt en dat jullie daarom sámen gaan oefenen bij een therapeut. In de oefeningen leer je voelen, soms zelfs letterlijk, hoe je met zo iets lastig om kan gaan. Het zijn vooral leuke oefeningen en aangeraakt worden voelt prettig, warm of soms een beetje spannend, leuk, fijn of gewoon cool.

Haptotherapie bij kinderen kan zinvol zijn bij vragen die te maken hebben met:

  • concentratieproblemen
  • overactiviteit
  • gedragsproblemen
  • disbalans in lijf en leven
  • lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak